Jokes in Ndebele and Zulu

A collection of Jokes in Ndebele (Zimbabwean Ndebele) so if you understand Zulu you will get them.

– Ugogo waphuma idlozi abazukulu bathi bayamculela ezamadlozi wabathuka wathi futseki ngikhathele ngalezo ngifuna ekaDj Cleo bhamba side to side…

– Uboss waye tshinga etshingela umaid wake esithi kanti why iphone bill yami ihlala ikwelile each and every month mina ngingayi sebenzisi,ngisebenzisa eye msebenzini wami? Umaid wapendula wathi lami ngise msebenzini so ngiyayi sebenzisa ngisever ibill eye 4ne yami.

– Umadam wayetshingela uhouse girl,lendoda ka madam layo ihleli khonapho, sisi why amapenti ami lamabra kunyamalala,uyawathatha yini,uhouse gal athi mina madam hayi ayisimi ,atshinge umadam usisi agcine ezonda athi ungabuza loboss laye uyazi ukuthi mina angigqoki amapenti esitsho indoda ka madam.

– UJona agijinyiswe yislwane aze agade ishlahla.Ahlale phezu kweshlahla isilwane size sijumeke silokhUsingaphansi.Uthe ezwa esephethwe yindlala anyenye ehle ayothenga isinkwa esesithengile wanyenya wazogibela futhi.

– Ngakini yishabhini yamahewu kungena abavela emasimini bodwa.

Get the latest South African News Headlines with Jozitweet, South African News Bookmarking Site.

Posted with WordPress for BlackBerry.

Advertisements

One Comment on “Jokes in Ndebele and Zulu”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s